Spesialpedagog

Færder kommune har en stor satsning på tidlig innsats i arbeidet med barn/unge og familier i kommunale og private barnehager. Et av tiltakene er spesialpedagoger i alle barnehager.