Skolestartere i Knerten Føynland

Løver kaller vi de barn som har sitt siste år i barnehagen 🦁

Løvegruppetiden skal være forutsigbar, forventningsfull og gi barna noe verdifullt. Barns medvirkning er viktig og skal speile gruppetiden. Løvene kommer også til å møte andre skolestartere.

For å lese mer om rutiene for overgang barnehage-skole; Fra eldst til yngst - Rutiner for samarbeid og sammenheng i overgangene i barnas utdanningsløp

Se også planen for siste barnehageåret i Færder kommune; Plan for 5 åringens siste år i barnehagen