Spesialpedagog

Færder kommune har en stor satsning på tidlig innsats i arbeidet med barn/unge og familier i kommunale og private barnehager. Et av tiltakene er spesialpedagoger i alle barnehager.

Spesialpedagogen skal fungere som veileder i arbeide med systematikk og kvalitetsutvikling i barnehagen. Gjennomføringsevnen fra plan til praksis skal forbedres og synliggjøres. Her kommer arbeidet med Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og Språk, lese- og skriveplan inn, disse har spesialpedagogen et ansvar for at avdelingene bruker jevnlig. 

Målet for spesialpedagogen i arbeide med "grønn sone" er å arbeide systematisk med enkelt barn i her-og-nå samt langsiktig perspektiv med utgangspunkt i barnets omgivelser.

 

Spesialpedagogen skal:

  • Bidra til helhetstenkning i arbeidet rundt alle barna
  • Bidra til systemtenkning og iverksettelse av tiltak i det «grønne feltet»
  • Bidra til god kvalitet i det allmenn- og spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen
  • Bidra til kompetanseutvikling og ivaretakelse av kvalitetsarbeid innenfor sektoren og i egen barnehage
  • Ha ansvar for vedtakstimene om spesialpedagogisk hjelp
  • Samarbeide tett med pedagogisk leder, øvrig personal, foresatte og andre instanser til barnets beste
  • Gi veiledning til personalet i barnehagen
  • Delta på nettverkssamlinger
  • Særlig ansvar for å implementere og bruke BTI
  • Særlig ansvar for å implementere og vedlikeholde språk-, lese- og skriveplanen