Et godt måltid

Betaling for kost i Knerten: 300 kr/mnd pr. barn.