Kidplan

PBL Mentor Kidplan gjør det enkelt å  registrere alt som skjer i barnehagen og holde foreldrene oppdatert.

Foreldre-app

Vi deler bilder, kalender og send beskjeder fra barnehagen. Foreldrene kan følge med på alt via appen Kidplan. Der kan de få med seg alt barnehagen deler og registrerer, og sende barnehagen beskjeder.

Oppmøteregistrering

Kidplan holder oversikten over hvert enkelt barn. Vi bruker mobilen til å registrere sovetider, bleieskift, oppmøte og ferie.

SMS-varsel

VI kan sende ut SMS til foreldregruppen, eller deler av foreldregruppen gjennom systemet. Slik når vi raskt alle foreldrene ved en krisesituasjon eller annen viktig hendelse.

Samtykker

Det er flere samtykker barnehagen må innhente. Det kan være samtykke til fotografering, utlevering av adresselister, spesielle utflukter m.m. Disse kan nå gjennomføres elektronisk. Barnehagen legger inn i systemet og foreldrene kan besvare samtykket direkte.

Barnemappe

I barnemappa kan vi enkelt og sikkert lagre viktige dokumenter om hvert enkelt barn i barnehagen. Her finner vi alt på en plass, referat fra oppstart/foreldresamtaler, oppfølgingsplaner eller dokumenter knyttet til overgang til skole.

Tellelister på mobil

Vi registrer tellingen av barn direkte på mobilen. Like enkelt innenfor gjerde som ute på tur.